Informace pro pacienta

Co si musíte určitě přečíst!

Co si musíte určitě přečíst!

 

Upozorňujeme, že elektronické dávkovače léků nebo časovače bez dávkovačů mají být jen doplňkem Vašeho zavedeného paměťového systému nebo postupu, který používáte na připomenutí potřeby vzít si lék nebo jiný léčivý přípravek.

Do dávkovačů nesmíte dávat léky nebo přípravky, které nejsou na to vhodné nebo uzpůsobené (tekuté, práškové a jiné).Vzhledem ke skutečnosti, že některé léky nebo přípravky podléhají atmosférickým vlivům (teplo, vlhko a jiné), vždy v těchto případech pečlivě zvažte použití dávkovače. Pokud máte pochybnost o vhodnosti použití dávkovače, kontaktujte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Uživatel zůstává plně odpovědný za řádné užívání léků tak, jak mu bylo určeno jeho lékařem nebo lékárníkem. V případě pokud jste zmeškali sebrat lék včas - vždy se řiďte pokyny svého lékaře nebo lékárníka pro případ nepravidelného požití přípravku nebo jiného přípravku.

Výrobce ani distributor nepřebírají žádnou odpovědnost za vzniklé nebo následné škody, poškození či zranění, které by mohly být dávány do souvislosti s nefunkčností zařízení.

Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za škody nebo poranění vyplývající z nesprávného použití zařízení např. vystavení nadměrným atmosférickým vlivům (teplo, chlad, vlhkost), násilné otevírání jakékoliv části zařízení, použití nesprávné nebo vybité baterie, nebo použití zásobníků pro jiný účel nebo jiným způsobem než určeny.

Upozorňujeme, že zařízení vybavené jen zvukovým alarmem, jsou nevhodné pro neslyšící.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info